აბონემენტები

ბაღში მოქმედებს დათვალიერების სააბონენტო სისტემა

ერთთვიანი აბონემენტის ღირებულება ორ პირზე - 20 (ოცი) ლარი (მხოლოდ მფლობელის იდენტიფიცირებით);

ერთთვიანი საოჯახო აბონემენტის ღირებულება - 25 (ოცდახუთი) ლარი (ოჯახის წევრების იდენტიფიცირებით);

ექვსთვიანი აბონემენტის ღირებულება ორ პირზე - 50 (ორმოცდაათი) ლარი (მხოლოდ მფლობელის იდენტიფიცირებით);

ექვსთვიანი საოჯახო აბონემენტის ღირებულება - 70 (სამოცდაათი) ლარი (ოჯახის წევრების იდენტიფიცირებით);

ერთწლიანი აბონემენტის ღირებულება ორ პირზე - 80 (ოთხმოცი) ლარი (მხოლოდ მფლობელის იდენტიფიცირებით);

ერთწლიანი საოჯახო აბონემენტის ღირებულება - 120 (ასოცი) ლარი (ოჯახის წევრების იდენტიფიცირებით);

აბონემენტის მფლობელი ბაღის ტერიტორიაზე დაიშვება დღის განმავლობაში 09:00 საათიდან 17:30 საათამდე, დროის შეუზღუდავად.

აბონემენტების შეძენა შეგიძლიათ ბაღის სალაროებში