პერსონალითამაზ დარჩიძე
დირექტორი

tazodarchidze@gmail.com

 

თინათინ ბარბლიშვილი
დირექტორის მოადგილე

tinabar7@yahoo.com

 

ვახტანგ გაბიძაშვილი
დირექტორის მოადგილე

vakhtang.gabidzashvili@gmail.com

 

სვეტლანა ხმალაძე
მერქნიან მცენარეთა კოლექციების განყოფილების უფროსი, ეგოზტურ მცენარეთა კოლექციის კურატორი

lanakhmaladze@yahoo.com

 

ცირა ფანცულაია
მცენარეთა კონსერვაციის განყოფილების უფროსი, თესლის ბანკის კურატორი

tsirapantsu@yahoo.com

 

ნინო ერაძე
ეთნობოტანიკის განყოფილების უფროსი

ninia.eradze@gmail.com

 

ქეთევან თავართქილაძე
მცენარეთა დაცვისა და ნიადაგმცოდნეობის განყოფილების გამგე, მცენარეთა დაცვის კურატორი

q.tavartqiladze1967@gmail.com

 

გიორგი თარხნიშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილების უფროსი

g.tarkhnishvili@nbgg.ge

 

გიორგი ნაცვალაძე
საფინანსო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი, მთავარი ბუღალტერი

accounting@nbgg.ge

 

ვალერიან თოფურია
სამეურნეო და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

valerian.topuria@gmail.com