მცენარეთა კოლექციები

 

არბორეტუმის კოლექცია
       ისტორიული არბორეტუმის მცენარეთა კოლექცია
 
საჩვენებელი კოლექციები
       კულტივარების კოლექცია
       იასამნების კოლექცია
       ვარდების კოლექცია
       სამკურნალო მცენარეთა კოლექცია
       ეთნობოტანიკური კოლექციები
       დეკორატიულ ბალახოვან მცენარეთა კოლექციები
       ქრიზანთემების კოლექცია
       დეკორატიული ხე-ბუჩქების კოლექცია
       ტროპიკულ მცენარეთა კოლექცია
 
ბოტანიკური კოლექციები
       აღმოსავლეთ აზიისა და ჰიმალაის მცენარეთა კოლექცია
       ჩრდილოეთ ამერიკის მცენარეთა კოლექცია
       ხმელთაშუაზღვეთის მცენარეთა კოლექცია
       აღმოსავლეთ საქართველოს ფართოფოთლოვანი ხეებისა და ბუჩქების კოლექცია
       დასავლეთ საქართველოს მცენარეთა კოლექცია
       მუხების კოლექცია
       ფიჭვების კოლექცია
      
წიწვოვან მცენარეთა კოლექცია
 
Ex-situ საკონსერვაციო კოლექცია
       კავკასიის მცენარეთა კოლექცია
       კავკასიის იშვიათ და გადაშენებად მცენარეთა კოლექცია
 
ბუნებრივი მცენარეულობა
       ბუნებრივად გავრცელებული მცენარეები და ბუჩქები
       ბუნებრივად გავრცელებული ბალახოვანი მცენარეები