იუდას ხის ყვავილობის კვირეული
თარიღი:
06/04-12/04
დრო:
12:00/18:00
ცენტრალური პარკი
საკურას ხის ყვავილობის კვირეული
თარიღი:
13/04-20/04
დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
იასამნების ხის ყვავილობის კვირეული
თარიღი:
21/04-30/04
დრო:
12:00/18:00
იასამნების საკოლექციო ნაკვეთი
საგაზაფხულო ყვავილების და მცენარეების გამოფენა (Green Expo20)
თარიღი:
2/05-3/05
დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
ნაყინის ფესტივალი
თარიღი:
06/06-07/06

დრო:
14:00/20:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
პურის ფესტივალი
თარიღი:
20/06-21/06

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
ბაღის ჩიტები
თარიღი:
11/07-12/07

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
აზიური დღეები
თარიღი:
25/09-26/09

დრო:
14:00/16:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
შემოდგომის ყვავილების გამოფენა
თარიღი:
24/10-25/10

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
ტკბილი ნოემბერი
თარიღი:
14/11-15/11

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
შოკოლადის ფესტივალი და საახალწლო ბაზრობა
თარიღი:
5/12-6/12

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square