ელექტრონული განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის კანცელარია მუშაობას კვლავ დისტანციურ რეჟიმში აგრძლებს. განცხადების მიღება ხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ - გვერდზე, (tbilisi.gov.ge) ელექტრონული განაცხადების თვითმომსახურების პორტალის გამოყენებით (იხ. ბმული: https://my.municipal.gov.ge/#!/guest/service-select) ან ხელმოწერილი და დასკანერებული განაცხადის შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე გაგზავნით: Info@nbgg.ge.

აქვე გაცნობებთ, რომ ხემცენარეთა აღწერა-შეფასების კომისიის საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა ხორციელდება დისტანციურად, რაც გულისხმობს, რომ როგორც განაცხადის მიღება, ასევე ყველა საჭირო დოკუმენტის გაფორმება (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი) ხორციელდება ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.