სამოქალაქო მეცნიერება

დაინტერესებული საზოგადოების ჩართულობა და მათ მიერ წვლილის შეტანა ბიომრავალფეროვნების შესაწავლაში გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთი გზაა

ამ მიზნით ბოტანიკური ბაღი, პლატფორმა „iNaturalist.org”-ის გამოყენებით, ნებისმეირ დაინტერესებულ პირს აძლევს საშუალებას მიიღოს მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის მცენარეულობის აღწერასა და ონლაინ ბაზის შექმნაში.

iNaturalist - საქართველო

iNaturalist - თბილისი ეკომონადირე