ეკოლაშქრობა - სკოლის მოსწავლეებისთვის

პროექტი ითვალისწინებს 12-15 წლამდე ასაკის მოსწავლეების, ბოტანიკურ ბაღში, წინასწარ განსაზღვრულ მარშრუტზე გადაადგილებას, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სახის შემეცნებითი პუნქტები, რომლის მეშვეობითაც მონაწილე ეცნობა ლაშქრობის ძირითად წესებს, იღებს ინფორმაციას მცენარეთა სამყაროზე, სწავლობს ფრინველებზე დაკვირვებას და ლაშქრობას ამთავრებს კლდეზე ცოცვის მასტერკლასით.

რეგისტრაცია დაიწყება მიმდინარე წლის მაისში