ზრდასრულები და სტუდენტები

დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების საშუალებით სტუდენტები ეცნობიან ინფორმაციას ბიომრავალფეროვნებისა და მცენარეთა სამყაროს შესახებ, იღებენ სასწავლო პრაქტიკას ბოტანიკური ბაღის ბაზაზე. მცენარეების გაზრდა, გამრავლება - მოვლის საკითხებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის კი მოქმედებს ბოტანიკური ბაღის მოყვარულ მებაღეთა კლუბი

სასწავლო-შემეცნებითი ტურები (ზოგადი)

სასწავლო-შემეცნებითი ტურები (სტუდენტებისთვის)

სასწავლო პრაქტიკა ბოტანიკურ ბაღში

ბოტანიკური ბაღის მოყვარულ მებაღეთა კლუბი