საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კვლევისა და კონსერვაცის მიღწევები და პერსპექტივები

20-22 მაისი, 2019 წელი

საქართველო, თბილისი
iNaturalist - ეკომონადირე
კონკურსი