პირველადი სამედიცინო დახმარება და უსაფრთხოებაბოტანიკურ ბაღში ვიზიტორთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების მიზნით, ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ხელშეწყობით, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის გაიმართა ტრენინგი - ''პირველადი სამედიცინო დახმარება და უსაფრთხოება''

ტრენინგს უძღვებოდა თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი, პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სერტიფი-ცირებული ტრენერი - ბორის ოსეფიანი