მცენარეთა ექსპერტიზა

ბოტანიკური ბაღის სპეციალისტების მიერ მცენარეთა აღწერა-შეფასების საქტსპერტო მომსახურების ტარიფები

ერთი მერქნიანი მცენარის ბუჩქის ან მხვიარა მცენარის ჯგუფის (დიამეტრი არაუმეტეს 8სმ.) სახეობის დადგენა და მცენარის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება - 8 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის (დიამეტრი არაუმეტეს 8სმ.) სახეობის დადგენა და მცენარის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება - 15 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის (ღეროს დიამეტრი არაუმეტეს 8სმ.) სახეობის დადგენა და მცენარის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება - 20 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის (ღეროს დიამეტრი არაუმეტეს 8სმ.) სიმაღლის, დიამეტრის და GPS კოორდინატების დადგენა - 15 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის (რომლის ღეროს დიამეტრი აღემატება 8სმ.) სიმაღლის, დიამეტრის და GPS კოორდინატების დადგენა - 20 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის ასაკის დადგენა - 30 ლარი

ერთ მერქნიან მცენარეზე მავნებელ-დაავადების დადგენა - 30 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის მავნებელ-დაავადებების საწინააღმდეგო ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციების მომზადება - 25 ლარი

ერთი მერქნიანი მცენარის ზოგადი მდგომარეობის თაობაზე რეკომენდაციის მომზადება - 15 ლარი

მცენარეთა აღწერა-შეფასების მომსახურების ტარიფები იცვლება რაოდენობის მიხედვით.


Covid-19 პანდემიიდან გამომდინარე, ხემცენარეთა აღწერა-შეფასების მომსახურების პროცედურის ცვლიებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ მითითებულ საფოსტო მისამართზე: info@nbgg.ge