სრული პაკეტი - 12მ2
საბაზო პაკეტი - 9მ2
სპეციალური შეთავაზება - 5მ2
packets