პურის ფესტივალი
თარიღი:
5-6/10/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
ჩაის ცერემონია და იაპონური კალიგ-რაფიის ჩვენება ბოტანიკურ ბაღში
თარიღი:
20/10/19

დრო:
14:00/16:00
იაპონური ბაღი
Event Square
ყვავილების გამოფენა
თარიღი:
9-10/11/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
თაფლის ფესტივალი
თარიღი:
24/11/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
შოკოლადის ფესტივალი
თარიღი:
08/12/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square