ინფორმაცია განთავსდება ახალი ვაკანტური ადგილის გამოცხადების შემთხვევაში