სრული პაკეტი - 12მ2
პაკეტში შედის:

1. საგამოფენო სივრცე

2. ელექტროენერგიითა და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა

3. წარმომადგენლობითი საინფორმაციო დაფა

4. სარეკლამო ადგილი გამოფენის კატალოგში

5. შემეცნებითი ტური ბაღის საკოლექციო ნაკვეთებზეპაკეტის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს

mtebi