სრული პაკეტი - 12მ2
პაკეტში შედის:

1. საგამოფენო სივრცე

2. ელექტროენერგიითა და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა

3. მებაღე ან/და დამხმარე პერსონალი

4. წარმომადგენლობითი საინფორმაციო დაფა

5. გამოფენის კატალოგში პრიორიტეტული ადგილი

6. შემეცნებითი ტური ბაღის საკოლექციო ნაკვეთებზეპაკეტის ღირებულება შეადგენს 500 ლარს

mtebi